Dynamips/Dynagen (phần 2): kết nối PC với Router ảo

Cữa sổ console hiện lên như sau:

Ở trên là danh sách các connection (ở đây mình dùng từ Connection chứ không dùng từ card mạng) của PC bạn đang dùng. Bạn copy dòng NIO_gen_eth:\Device\NPF_{584D53D4-A47C-430A-84C7-D6E2FF8DC05E}

vào Clipboard bằng cách Right-Click, chọn mark. Sau đó quét khối dòng trên rồi Enter để copy vào Clipboard (tùy card mạng mà nội dung của dòng này khác nhau) để chút nữa thêm vào file .net.

Tiếp theo, chúng ta tạo file .net đơn giản có nội dung như sau (lưu ý dòng F0/0 …):

[localhost]
[[3640]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3640-js-mz.122-7.bin

#npe = npe-400
ram = 160

[[router R1]]
model = 3640
F0/0 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{584D53D4-A47C-430A-84C7-D6E2FF8DC05E}

Thực hiện:

1) Chạy Dynamips (nhấn shortcut Dynamips Server).

2) Chạy file .net có nội dung như trên.

3) Telnet R1 và cấu hình Router ping tới card mạng của PC.

Giả sử PC chúng ta có IP là 192.168.1.100 và Default gateway là 192.168.1.1.

Với file cấu hình .net như trên thì có thể hình dung topo mạng như sau:

Bây giờ ta sẽ cấu hình cho cổng S0/0 trên Router nối với cổng F0/0 trên PC (cổng S0/0 lúc này là Default Gateway của PC).

Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
00:00:40: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
00:00:41: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/
ed state to up
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#^Z
Router#
00:00:47: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
Router#sho ip int bri
Interface IP-Address OK? Method Status
ocol
FastEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up

Router#ping 192.168.1.100

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 20/41/72 ms
Router#ping 192.168.1.100

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/22/24 ms
Router#

Như vậy là ta đã ping được từ Router ảo đến PC rồi đó. Bạn cũng có thể dùng máy ảo tạo thêm nhiều máy rồi kết nối với Router.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: