Giới thiệu MCSA

MCSA (Microsoft Certified Systems Adminitrator)
micrsoftmcsa.gif
MCSA cũng là một trong những chứng chỉ nổi tiếng và có uy tín trên thế giới của Microsoft. MCSA 2003 là chương trình được xây dựng với mục đích đào tạo quản trị hệ thống mạng thông tin chạy trên nền máy chủ Windows, bao gồm 4 phần tương ứng với các nội dung:

– Quản trị, duy trì hệ thống máy chủ Windows 2003
– Quản trị và duy trì hệ thống mạng Windows 2003
– Máy trạm Windows XP
– Quản lý an ninh và tăng tốc truy cập mạng với ISA Server

Nội dung chương trình MCSA:

Môn 70-290 Quản lý và duy trì môi trường Microsoft Windows Server 2003 (Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment): Môn này gồm hai phần:

Phần 1: Quản lý môi trường Microsoft Windows Server 2003

Phần 2: Duy trì môi trường Microsoft Windows Server 2003

Môn học này cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các tài khoản và tài nguyên, duy trì tài nguyên máy chủ, giám sát máy chủ làm việc, và bảo vệ dữ liệu trong môi trường Microsoft Windows Server 2003

Môn 70–291 Thực thi, quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng mạng Microsoft Windows Server 2003 (Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure). Môn này gồm hai phần:

Phần 1: Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts.

Phần 2: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services.

Mục đích của môn học này là cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để cấu hình máy tính với Windows làm căn bản trong cơ sở hạ tầng mạng Microsoft Windows Server™ 2003

Môn 70-270 Cài đặt, quản trị và cấu hình Windows XP Professional (Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional):

Môn này sẽ cung cấp các kỹ năng quan trọng để thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật và liên kết các máy tính trạm. Đồng thời cho phép các chuyên viên hỗ trợ công nghệ thông tin trở thành chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ máy trạm, qua đó có thể tạo môi trường làm việc tốt hơn cho công ty. Khóa học này cũng trang bị đủ các kiến thức cần thiết cho các học viên chuẩn bị thi các chứng chỉ MCSA và MCSE cho Windows 2003.

Môn 70–350 Thiết lập, cấu hình và quản trị Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 (Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004):

Nội dung của môn này là triển khai và quản lý Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 với mục đích là cung cấp cho những người làm công nghệ thông tin chuyên nghiệp các kỹ năng và kiến thức để triển khai và quản lý Microsoft Internet Sercurity and Acceleration Server 2004 trong môi trường doanh nghiệp

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: