Giới thiệu ONT

ONT (The Optimizing Converged Cisco Networks)

ont.gif

Khi các hệ thống mạng hội tụ và tính cơ động ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, các công nghệ này cần phải được tối ưu để hỗ trợ cho các yêu cầu kinh doanh. Bạn sẽ được học về mô hình Mạng Thông Tin Thông Minh của Cisco (Intelligent Information Network – IIN) và Kiến Trúc Mạng Hướng Dịch Vụ của Cisco (Cisco Service-Oriented Network Architecture (SONA) như là các kiến trúc nền tảng cho khái niệm mạng hội tụ. Bạn sẽ học các khái niệm cơ bản của công nghệ VoIP và tập trung vào các thách thức liên quan đến VoIP trong những hệ thống mạng đó. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng hội tụ, bạn sẽ giải quyết các khái niệm và các phương thức triển khai mạng QoS. Cuối cùng, bạn sẽ đối phó với vấn đề của bảo mật mạng không dây và mô tả các thành phần của mạng LAN không dây.

Nội dung khóa học:

– Mô tả các yêu cầu của Mạng hội tụ bên trong các mô hình mạng ý niệm của Cisco, tập trung vào hiệu năng và bảo mật mạng không dây.
– Mô tả triển khai của Cisco VoIP.
– Mô tả nhu cầu triển khai QoS và các phương thức để triển khai QoS trên một mạng hội tụ dùng router của Cisco và các Catalyst Switch.
– Giải thích các cơ chế chủ chốt của IP QoS được dùng để triển khai mô hình QoS DiffServ.
– Cấu hình AutoQoS cho doanh nghiệp.
– Mô tả và cấu hình bảo mật mạng không dây và quản trị mạng không dây cơ bản.

firefox01.gif

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: