Học tiếng anh ở VOA

http://www.voanews.com/specialenglish/

tốc độ đọc khá chậm, phát âm chuẩn – bạn có thể nghe rồi chép lại (như chính tả đấy ạ ) rồi check lại phần text. Nếu nghe tốt, bạn có thể chuyển sang nghe ở http://www.voanews.com/english/ – tốc độ nhanh hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: