Gioi thieu CCNA

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Là chứng chỉ quốc tế do hãng sản xuất thiết bị mạng hàng đầu thế giới – Cisco – cấp. Những kỹ sư, chuyên viên mạng được nhận chứng chỉ CCNA được công nhận trên toàn thế giới, họ được chứng nhận là có một nền tảng kiến thức về mạng (networking) bao gồm mạng cục bộ (LAN) mạng diện rộng (WAN) và Internet.Có chứng chỉ CCNA cũng chứng tỏ kỹ sư / chuyên viên có khả năng cấu hình và vận hành LAN, WAN, và dịch vụ truy cập quay số từ xa cho các mạng nhỏ (thông thường dưới 100 nốt mạng), và khả năng ứng dụng các giao thức cũng như công nghệ như: IP, IGRP, serial, frame-relay, IP RIP, Vlan, Ethernet, Access-list …

Nội dung cơ bản sau:

       Mô hình OSI và các giao thức

       Địa chỉ IP, và subnet masks

       Các thiết bị trong Mạng LAN và WAN

       Cấu hình cho Bộ định tuyến (Router) căn bản

       Định tuyến và các giao thức định tuyến

       Bảo mật hệ thống mạng căn bản

       Cấu hình định tuyến nâng cao

       Lý thuyết và thực thi chuyển mạch LAN và VLAN

       Thiết kế LAN & chuyển mạch LAN nâng cao

       Lý thuyết và thiết kế WAN

      Các công nghệ WAN: PPP, frame relay, ISDN

       Xử lý sự cố mạng

Hoàn thành khóa học CCNA, học viên sẽ có được:

Nền tảng kiến thức cơ bản, vững vàng về các công nghệ như IP, Ethernet, các giao thức định tuyến như RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, …

Thành thạo với một số thiết bị mạng của Cisco: Thiết bị chuyển mạch lớp 2 (Switch Layer 2) serial 2900, 2950. Thiết bị định tuyến (Router) serial 2500, 2600 : Cách thức truy cập thiết bị, cấu hình kết nối các thiết bị với nhau, cấu hình các giao thức trên các thiết bị trong một hệ thống, …

Có thể cài đặt, cấu hình và duy trì hoạt động của mạng LAN, kết nối WAN, cho các mạng quy mô nhỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: