BSCI

BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks)

BSCI là một module trong 4 module mà các thí sinh phải vượt qua để đạt được chứng chỉ CCNP (Cisco Certified Network Professional – chuyên gia mạng cao cấp được chứng nhận bởi Cisco). Module BSCI tập trung vào các phần kiến thức chuyên sâu về thiết kế, triển khai một mạng IP nâng cao, với cấu trúc kết nối tương đối phức tạp bao gồm nhiều lớp kết nối với nhiều mạng LAN, WAN khác nhau. Khi hoàn thành module BSCI học viên sẽ có khả năng thiết kế một mạng IP với các kỹ thuật đánh địa chỉ IP cao cấp đồng thời có thể triển khai và duy trì hoạt động của các giao thức định tuyến phức tạp trên mạng đó. Hơn thế nữa, với các kỹ năng học được trong module BSCI học viên còn có khả năng mở rộng quy mô của một mạng máy tính khi cần thiết mà không cần phải thiết kế lại mạng đã có.

Nội dung của khóa học

1. Overview of Scalable Internetwork

2. Advanced IP Addressing Management

3. Routing Overview

4. Routing Information Protocol Version 2

5. EIGRP

6. OSPF

7. IS-IS

8. Router Optimization

9. BGP

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: